fbpx

GDPR

Drepturile si obligatiile Utilizatorului/Membrului sunt stabilite de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,  precum si de orice acte legislative nationale de impementare a acestei Directive. Utilizatorul/Membrul consimte la colectarea, procesarea si/sau stocarea de catre Administrator a Datelor sale personale, inclusiv numele, prenumele, adresa, codul personal, numarul de identificare fiscala, adresa e-mail, numarul de telefon si data nasterii.

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului/Membrului vor fi colectate, procesate si/sau stocate in scopul exercitarii drepturilor si obligatiilor care sunt stabilite de sau rezulta din Termeni si Conditii, Contractul de vanzare si/sau gestionarea Contului de utilizator.  Daca Utilizatorul/Membrul nu se opune procesarii Datelor sale personale de catre Administrator, Administratorul va avea dreptul de a colecta, procesa si/sau stoca aceste Date in scopul adresarii Utilizatorului/Membrului a mesajelor comerciale si altor informatii referitoare la bunurile, serviciile sau afacerea Administratorului. Prin utilizarea Site-ului, Utilizatorul/Membrul da acordul sau expres pentru procesarea Datelor sale personale. Acordul Utilizatorului/Membrului in temeiul acestui articol referitor la scopurile de marketing este liber si optional si nu aduce atingere incheierii Contractului de vanzare intre Parti.

De asemenea, Administraorult va avea dreptul la colectarea, procesarea si/sau stocarea Datelor cu caracter personal ale Utilizatorului/Membrului in scopurile de securitate, de indeplinire a cerintelor legale si de reglementare, precum si pentru a putea transmite aceste Date instantelor judiciare la cererea acestora.

Utilizatorul/Membrul va avea dreptul sa:

  • acceseze Datele sale cu caracter personal;
  • se opuna procesarii Datelor sale cu caracter personal;
  • obtina informatii privind Datele sale cu caracter personal;
  • modifice sau stearga Datele sale cu caracter personal.

Utilizatorul/Membrul isi asuma obligatia sa asigure ca Datele cu caracter personal pe care le ofera Administratorului sunt corecte, complete si actuale, in special la momentul inregistrarii Contului de utilizator sau plasarii Comenzii/alegerii abonamentului. Utilizatorul/Membrul va notifica Administratorul fara intarziere privind orice schimbare a Datelor sale personale. Partile accepta ca Administratorul nu va fi considerat responsabil pentru incapacitatea de a livra Comanda daca Utilizatorul/Membrul a oferit Administratorului Datele personale incorecte sau incomplete.

Administratorul va avea dreptul de a solicita procesarea Datelor cu caracter personal de catre o terta parte (operator de date).

Operatorul de transport care livreaza Produsul va avea dreptul sa acceseze Datele cu caracter personal penrtinente pentru indeplinirea obligatiilor sale in calitate de transportator. Datele personale vor fi considerate informatii confidentiale ce nu pot fi comunicate tertilor in afara cazurilor expres stabilite in Termeni si Conditii.

Datele cu caracter personal vor fi procesate de administrator pe perioada de timp necesara pentru exercitarea drepturilor si obligatiilor care sunt stabilite de sau rezulta din Termeni si Conditii si/sau Contractul de vanzare.

Datele cu caracter personal vor fi procesate de Administrator manual sau cu ajutorul mijloacelor electronice, prin prin mijloace automatizate sau neautomatizate.

In cazul incalcarii dispozitiilor legate de Datele cu caracter personal, in special in cazul accesului neautorizat, distrugerii, manipularii intentionate, procesarii Datelor personale cu incalcare a dreptului Utilizatorului/Membrului la viata privata sau a cerintelor statutare, sau in cazul in care procesarea Datelor personale depaseste scopul indicat in Termeni si conditii, Utilizatorul/Membrul poate:

  • Solicita o clarificare de la Administrator sau operator de date privind procesarea Datelor sale cu caracter personal;
  • Cere rectificarea situatiei.

Administratorul va oferi Utilizatorului/Membrului informatii privind Datele sale cu caracter personal. In acest sens, Administratorul poate solicita remunerarea ce nu depaseste costul furnizarii acestor informatii.

Aceste date nu exista fizic pe serverele care ruleaza site-ul www.temperyoga.ro, ele fiind accesibile numai de catre personalul autorizat prin reteaua interna. Fiecare utilizator are dreptul de a vedea numai propriile sale date personale pe care le-a introdus.